Bjørnafjord konferansen
Bjornafjord-konferansen_logo_blue_01.png
 

5. november 2019

08.30 - 09.00

Registrering

09.00 - 09.25

Åpning av Bjørnafjordkonferansen

Arne Hjeltnes opnar konferansen “Saman om vekst” med eit lokalt kulturinnslag og tale frå ordføraren i Bjørnafjorden kommune

09.25 - 10.10

Kari Traa

Med foredraget «Ei humpete og kul reise» fortel Kari om oppveksten på Voss, om korleis interessa hennar for freestyle vart fødd og om korleis ho har klart å halda drivet og motivasjonen oppe.

10.10 - 10.35

Jannicke Hilland

Konsernsjef i BKK Jannicke Hilland. Korleis var vegen til konsernsjefstilling i ei stor bedrift?

10.35 - 11.00

Pause

11.00 - 11.30

Nina Broch Mathisen

Nina Broch Mathisen er direktør i Innovasjon Norge Vestlandet. Nina er opptatt av ny vekst i eksisterande bedrifter og i nye næringar og utfordrar med spørsmålet “Tenker vi stort nok"?”

11.30 - 12.00

Sofaprat

Arne Hjeltnes leiar diskusjonen om vekst i Bjørnafjorden. Med seg i sofaen har han lokale næringslivsleiarar. Hva er viktig for vekst i Bjørnafjordregionen?

12.00 - 13.00

Lunsj

13.00 - 13.45

Mons Ivar Mjelde

Foredraget heiter "saman er vi sterke" og synleggjer kva slags krefter som rår i ei gruppe som har bestemt seg for å nå eit mål saman. Kva er ansvaret mitt - og bidraget mitt - for å vera ein god lagbyggar?

13.45 - 14.00

Fjordfondet

I samarbeid med Sparebanken Vest tildeler Bjørnafjorden Næringsråd årleg midlar frå Fjordfondet. Fjordfondet har som formål å forvalta gåvemidlar løyvd av Sparebanken Vest. Midlane skal brukast til næringsutvikling i Bjørnafjorden kommune.

14.00 - 14.30

Pause

14.30 - 14.50

Lyseparken

Kva skjer i Endelausmarka? Flinke folk fortel om planane for Lyseparken og korleis utbygginga vil vera med å forma Bjørnafjordregionen i framtida.

14.50 - 15.15

Sofaprat med ordførera

Arne Hjeltnes leiar diskusjonen om vekst i Bjørnafjorden. Med seg i sofaen har han lokale orførera frå Bjørnafjordregionen?

15.15 - 16.00

Ingebrigt Steen Jensen

I foredraget gjennomgår Ingebrigt dei fire-fem tinga dei beste verksemdene i verda gjer spesielt godt – betre enn konkurrentane sine, og dessutan påfallande likt.